دانلودها
دانلودها (1)
در جدول زیر لیست دانلودهای مرتبط با آزمون EPT آورده شده است:

ردیف شرح تاریخ لینک دانلود
1 سوالات و پاسخنامه تیر1401 دانلود
1 گرامر شهریور1400 دانلود
2 واژگان شهریور1400 دانلود
3 گرامر مرداد1400 دانلود
4 Cloze Passage مرداد1400 دانلود
5 واژگان خرداد1400 دانلود
6 Cloze Passage خرداد1400 دانلود
7 گرامر خرداد1400 دانلود
8 Passage2 اسفند99 دانلود
9 Cloze Passage اسفند99 دانلود
10 گرامر اسفند99 دانلود
11 گرامر 51-65 شهریور99 دانلود
12 گرامر 26-50 شهریور99 دانلود